O firmie Internet Sukces

Firma Internet Sukces zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Na swoim koncie posiadamy udane wdrożenia autorskiego oprogramowania m.in.

  • intranetowego systemu sprzedaży
  • internetowego systemu kosztorysowego
  • system zarządzania firmą IntEMa

W chwili obecnej trwają prace nad oprogramowaniem do projektowania budynków opartych na konstrukcji stalowej Conexx Total.
Inwestorem jest firma Conexx Netherlands.
Oprogramowanie obejmuje m.in.

  • ustalanie wytycznych odbiorcy budynku przy użyciu interaktywnego interfejsu i modelowania 3D
  • obliczenia wymiarów elementów budynku w tym konstrukcji stalowej w oparciu o wytyczne odbiorcy budynku
  • przygotowanie wizualizacji 3D gotowego budynku
  • przygotowanie rysunków wykonawczych 2D AutoCAD
  • przygotowanie dokumentacji pomocniczej (kosztorys, lista elementów, umowa, zamówienia)

Już wkrótce pojawią się na naszej stronie pierwsze wizualizacje wykonane z użyciem Conexx Total.