Conexx Total

Conexx Total to system wspomagający projektowanie stworzony wg indywidualnych potrzeb Conexx Group. Wspomaga on proces tworzenia od momentu pierwszej rozmowy z klientem aż po tworzenie kompletnej dokumentacji produkcyjnej i montażowej w postaci rysunków AutoCAD. Podstawowe cechy systemu to:

  • możliwość elastycznego doboru prawie 80 parametrów budynku,
  • interaktywny widok 3D projektowanej hali,
  • kompletne obliczenia statyczne konstrukcji stalowej wraz z uwzględnieniem obowiązujących norm w 8 krajach Europy,
  • komplet rysunków AutoCAD niezbędny do produkcji konstrukcji stalowej, montażu budynku oraz rysunki architektoniczne do pozwolenia na budowę,
  • tworzenie listy elementów budynku z dokładnością do pojedynczych śrub.

 

conexx-total-application

Panel podglądu rysunków AutoCAD