Szyfrowane połączenie do serwera poczty

W celu używania szyfrowanego połączenia do serwera poczty należy wykonać dwie czynności:

1. Zainstalować certyfikat serwera (o ile nie był wcześniej instalowany)

2. Włączyć obsługę szyfrowanego połączenia w programie pocztowym

Instalacja certyfikatu serwera poczty

Certyfikat serera znajduje się pod adresem http://www.isukces.pl/cgi-bin/cacert.pl. Wskazany link należy otworzyć w programie Internet Explorer, użycie innego (np. Firefox) nie spowoduje zainstalowania certyfikatu w systemie Windows. Po kliknięciu
wskazanego adresu pojawi się okno z zapytaniem o instalację certyfikatu.

Okno instalacji certyfikatu

Okno instalacji certyfikatu

Należy użyć opcji Zainstaluj certyfikat. Operacja ta kończy instalację certyfikatu serwera.

Włączanie obsługi połączenia szyfrowanego

Połączenie szyfrowane korzysta z następujących portów TCP: 465 dla SMTP i 995 dla POP3. Poniżej przedstawiam opis jak ustawić odpowiednie opcje w programie Outlook Express.

Po uruchomieniu programu należy użyć menu Narzędzia, a następnie Konta. W otwartym oknie należy wybrać zakładkę Poczta
i klawisz Właściwości. Pojawi się poniższe okno które należy wypełnić zgodnie z rysunkiem:

oraz na zakładce Zaawansowane:
help,email_ssl,zaawansowane

Wszystkie okna należy pozamykać klawiszek OK. Teraz można korzystać z bezpiecznego połączenia do serwera poczty.