Kompetencje

Posiadam wieloletnie doświadczenie z zakresu programowania na platformę .NET.

Odbyłem poniższe szkolenia z zakresu bazy danych MsSql.
MS-20464 Developing Microsoft SQL Server Databases
MS-20464 Developing Microsoft SQL Server Databases

55144 SQL Server Performance Tuning & Optimization
55144 SQL Server Performance Tuning & Optimization

MS-2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL
 MS-2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL

MS-6232 Implementing a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database
MS-6232 Implementing a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database

MS-6235 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services
MS-6235 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services

MS-6236 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

 MS-6236 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services