System zarządzania firmą IntEMa

Logo programu IntEMa

IntEMa to projekt obejmujący oprogramowanie do zarządzania firmą. Został on zaprojektowany dla firmy Conexx, producenta konstrukcji stalowych hal o dachach dwuspadowych i płaskich. Projekt zawiera szereg uniwersalnych modułów, jak również udostępnia funkcje zarządzania procesem produkcji z uwzględnieniem specyfiki cykli technologicznych.

Głównymi funkcjami systemu są:

  • przechowywanie wszystkich zbiorów danych używanych w firmie;
  • obsługa porcesów produkcyjnych produkcji stalowych konstrukcji hal;
  • zaawansowany system tworzenia i wymiany raportów.

Głównymi cechami systemu są:

  • w pełni chroniony dostęp poprzez logowanie (użytkownik, hasło), z zastosowaniem reguł bezpieczeństwa (m.in. okresowe wymuszanie zmiany hasła);
  • przechowywanie pełnej historii zmian informacji przechowywanych w bazie danych; każda zmiana jest rejestrowana wraz z czasem jej wystąpienia oraz identyfikatorem operatora;
  • wspomaganie przepływu dokumentów między różnymi firmami korzystającymi z systemu IntEMa. więcej…
  • obsługa wielu języków i kultur. więcej…