Respect HERMES

Program Respect HERMES został stworzony na zamówienie RESPECT sp. z o.o..
Służy do monitorowania i rozliczania procesu dystrybucji towarów oraz materiałów informacyjnych.

Oprogramowanie umożliwia import danych z arkusza MS Excel, a na ich podstawie generuje zestaw raportów w ujęciu tygodniowym, miesięcznym lub za dowolny okres.

Okno wyboru zakresu dat

Program generuje kilka raportów umożliwiających rozlicznie ilości i wartości dystrybuowanych towarów. Wspomaga obliczanie
prowizji dla sprzedawców na podstawie kilku założonych kryteriów. Możliwe jest także indywidualne ustalanie marży dla poszczególych
sprzedawców.

Przykładowy raport podsumowania sprzedaży

Część wyników jest także eksportowana w postaci arkusza MS Excel, dzięki czemu możliwa jest dalsza obróbka w innych systemach.