C# to PHP

Nowa wersja C# to PHP

Właśnie została wypuszczona nowa wersja translatora CS2PHP. Nowa wersja zawiera kilka rozszerzeń, m.in. nowe funkcje API WordPress. Poprawione zostały algorytmy konwersji oraz usunięto kilka niewielkich błędów.

Projekt wciąż jest w fazie bardzo wczesnego rozwoju. Zapraszam chętnych do współpracy przy projekcie.

Strona projektu: http://www.cs2php.com

Źródła : https://github.com/isukces/cs2php

Paczka NuGet: https://www.nuget.org/packages/Lang.Php/